Concept

Uitgangspunt bij het concept zijn de biologische behoeften van de koe. Bij het ontwerp is gekeken naar de natuurlijke leefomgeving van de koe, die vervolgens wordt nagebootst in de stal. De koeien hebben tweemaal zoveel ruimte ter beschikking als in een gangbare stal. Bomen en klimplanten zorgen voor een natuurlijke schaduw en reguleren de temperatuur in de stal. De begroeiing leent  zich ook als beschutting tegen de wind, maar biedt bovendien een ranglage koe ook de kans zich aan het zicht te onttrekken van een ranghoge koe.

De Weidevloer
De Koeientuin heeft geen ligboxen. De koeien lopen en liggen waar ze wil. Hiertoe is een unieke vloer ontwikkeld. De Weidevloer, een gepatenteerde kunststofvloer, met de eigenschappen van een weiland. De vloer is zacht, zodat de koe er comfortabel op kan liggen. Tegelijkertijd is de vloer stroef en indrukbaar, zodat de koe gemakkelijk kan opstaan en lopen, zonder uit te glijden. De vloer is doorlaatbaar, zodat mest en urine zo snel mogelijk van elkaar gescheiden kunnen worden. De weidevloer leidt tot een lagere ammoniakemissie op stalniveau. Voor het schoonhouden van de weidevloer is een volautomatische mestrobot ontwikkeld. De reinigingssystematiek van de mestrobot is zodanig ontworpen, dat de vaste mest wordt meegenomen en de toplaag van de weidevloer doorlaatbaar blijft.

Wat wil de melkveehouder?

Naast het welzijn van zijn koeien, is continuïteit van groot belang voor een melkveehouder. Met andere woorden: hoe haalt hij onder wisselende omstandigheden voldoende rendement uit het in zijn bedrijf geïnvesteerde vermogen. Belangrijke uitgangspunten voor het ontwerp van de Koeientuin zijn dan ook lage investerings- en exploitatiekosten. Ook arbeidsefficiëntie en arbeidsomstandigheden zijn daarbij uiteraard ook van groot belang. De verwachting is dat de koeien in de Koeientuin een langere levensduur hebben. Door de scheiding van mest en urine kan de veehouder zijn natuurlijke meststoffen effectiever benutten.

Wat wil de samenleving?

Om het positieve imago van de melkveehouderij in stand te houden is het belangrijk om open en transparant naar de (directe) omgeving te zijn. De Koeientuin een grote maatschappelijke toegevoegde waarde. Denk hierbij aan de verbinding met andere maatschappijgerichte activiteiten op een melkveebedrijf zoals zorg, recreatie, kinderopvang of educatie.  De Koeientuin is zo ontworpen dat omwonenden en dagjesmensen op een ongedwongen manier kunnen genieten van het fraaie kijkspel en kennis kunnen nemen van de dagelijkse gang van zaken in de melkveehouderij. Daarnaast is ook de inpassing in de omgeving een belangrijk punt voor de maatschappelijke integratie. Dankzij de natuurlijke uitstraling van de Koeientuin harmonieert de stal fraai met het landschap.