De Partners

BETEBE GmbH

Betebe GmbH (www.Betebe.de) is in 1998 opgericht en is gevestigd in Vreden, Duitsland. Het bedrijf houdt zich bezig met de ontwikkeling en verkoop van elektromechanische reinigingsinstallaties voor rundveestallen. Behalve eigen productie, ontwikkelt Betebe ook installaties in opdracht van derden, zoals BASF, GEA en Siemens. Betebe is een innovatief bedrijf, en heeft hiervoor de laatste jaren enkele belangrijke prijzen toegekend gekregen. De producten van Betebe worden wereldwijd verkocht.

Stichting Courage

Stichting Courage is een netwerkorganisatie, opgericht om innovaties in de Nederlandse melkveehouderij te stimuleren en ondersteunen (www.courage2025.nl). Courage is een initiatief van LTO Nederland en de Nederlandse Zuivel Organisatie (NZO), en heeft daarnaast een alliantie met Innovatienetwerk. Op initiatief van Courage is in 2008 een ontwikkeltraject voor een nieuw huisvestingsconcept voor de melkveehouderij in Nederland ingezet. Aanleiding hiervoor was het besef dat het anders moet. De traditionele huisvestingssystemen leveren een aantal serieuze knelpunten op en belemmeren de verdere technische en maatschappelijke ontwikkeling van de sector. Deze knelpunten liggen niet alleen op het gebied van dierenwelzijn en milieu (ammoniak emissie), maar ook in termen van landschappelijke inpassing en de maatschappelijke waardering voor de sector in algemene zin. Om de toekomst van de melkveehouderij in Nederland veilig te stellen, is er behoefte aan een geheel nieuwe integrale oplossing. Vanuit dit creatieve proces is uiteindelijk de Koeientuin als een nieuw integraal ontwerpprincipe ontstaan.

ID Agro BV

ID Agro BV is gevestigd in Lemelerveld, Overijssel. ID Agro (www.idagro.nl) is opgericht in 2001 en houdt zich bezig met de (door)ontwikkeling en verkoop van innovatieve huisvestingssystemen voor o.a. de veehouderijsector. Missie van ID Agro is om hét aanspreekpunt te zijn en blijven op het gebied van innovatieve stallenbouw. Het ontwikkelen en vermarkten van nieuwe concepten is dan ook speerpunt in de strategie van ID Agro. ID Agro heeft in 2003 de serrestal in Nederland geïntroduceerd. ID Agro is voornamelijk actief in Nederland, alhoewel het bedrijf ook steeds meer actief wordt in Europa (België, Frankrijk, Duitsland en Denemarken).

Pape Creavorm vof

Pape Creavormis gevestigd in Beltrum, Gelderland. Pape Creavorm (www.papecreavorm.nl) is het bedrijf van Jan Pape en houdt zich bezig met creatieve productontwikkeling en innovatie, met name op het raakvlak van landbouw en landschapsinrichting. Van 1983 tot 2004 was Jan Pape eigenaar van een hoveniersbedrijf. Het concept van de Koeientuin komt grotendeels voort uit de ideeën van Jan Pape.

Boerderij Kraanswijk

Boerderij ‘Kraanswijk’ is het bedrijf van de familie Bomers (www.kraanswijk.nl). Het is een boerderij uit de jaren ’30 en is gelegen tegen het natuurgebied ‘De Leemputten’ en ‘Het Zwillbrockerveen’, een natuurreservaat net over de Duitse grens. Kraanswijk is in de loop der jaren uitgegroeid tot een multifunctioneel agrarisch bedrijf. De activiteiten van Kraanswijk vallen uiteen in 4 categorieën:

1.       Biologische melkveehouderij

2.       Recreatie (groepsaccommodatie, vakantiewoning, beheer recreatiegebied De Leemputten)

3.       Natuurbeheer

4.       Biogasinstallatie