De Koeientuin

De Koeientuin

De Koeientuin is een uniek en revolutionair stalconcept met oog voor de koe en de samenleving. Het is een vrijloopstal waarin de koe haar natuurlijke gedrag kan volgen. De koeien hebben veel ruimte, er is natuurlijk groen en een innovatieve weidevloer. Deze gepatenteerde kunststofvloer vertoont maximale gelijkenis met een echt weiland wat zorgt voor een goede acceptatie door de koeien. Daarnaast scheidt de vloer de meststromen en geeft daarmee een lagere ammoniakemissie.

Verwachte resultaten

  • Meer aandacht voor natuurlijk gedrag en dierenwelzijn
  • Beter voor het gestel van de koe onder andere benen en klauwen
  • Minder ammoniakemissie
  • Betere benutting van mest en urine
  • Fraai in te passen in het landschap
  • Concurrerende kosten per koeplaats ten opzichte van gangbaar
  • Ideaal in combinatie met verbreding bedrijfsactiviteiten
  • Bijdrage aan maatschappelijke acceptatie